Hledá se školka na kontinuální spolupráci ve školním roce 2017/18

Vedle společného prožitku má bubnování řadu pozitivních efektů. Například:

 • stmelování kolektivu
 • rozvíjení improvizačních schopností
 • odreagování a relaxace
 • propojení hemisfér
 • procvičení hrubé i jemné motoriky
 • získávání vztahu k hudbě
 • vybití energie

Na jednorázových akcích probíhajících přibližně jednou ročně spolupracuji s desítkami školek. S některými školkami pracuji kontinuálně během celého roku (jednou měsíčně). Efekty jsou tak zjevnější a trvalejší a doplňují výuku. Každá hodina navazuje na tu předešlou, děti tak naprosto nenásilně prohlubují své znalosti a dovednosti. Základy rytmiky prokládáme příběhy a pokroky jsou viditelné ve všech oblastech činnosti (např. lépe vyslovují).

Reference z jedné školky, kde pravidelná spolupráce probíhá již sedmým rokem:

S panem Petrem Šušorem naše třída pravidelně spolupracuje sedmým rokem.

Lekce „Veselého bubnování“ se odehrávají v dopoledních hodinách cca 45 – 50 minut dle soustředění dětí.

Pro každé dítě je připravený nástroj, které pan Šušor mezi dětmi obměňuje tak, aby to pro ně bylo zajímavé.Rytmické činnosti jsou střídány s pohybovými. Činnosti jsou řízené i improvizační. Děti mají prostor pro vlastní vyjádření, uvolnění energie. Zároveň se učí naslouchat přizpůsobovat se celku. Pan Šušor přihlíží např. k momentální výzdobě třídy, využívá obrazový materiál k námi probíraným témat a  využívá pojmy k rytmizaci , rýmování …..

Můžeme konstatovat, že děti , které se zúčastnily více lekcí – nejlépe dlouhodobě, velmi dobře reagovaly na změny rytmů, sluchová cvičení a neměly problém s sebeprezentací před kolektivem.

V naší třídě během této spolupráce proběhlo „bubnování“ společně s rodiči a dětmi, vždy s velkým úspěchem.

Pan Šušor dokáže s dětmi navázat velmi dobrý vztah. Přihlíží k jejich potřebám.

Jitka Müllerová, Lucie Nováková

Třídní učitelky IV.třídy Králíččci

Mateřská škola Sluneční, Sluneční ul.1550/20 Praha 10

Pracoviště Královice

226 804 379

Pro více informací pište na petr@bubnujeme.cz, Těším se!

Bookmarking: Kliknutím na ikony můžete doporučit článek dalším lidem.
 • Facebook
 • TwitThis
 • del.icio.us
 • Google
 • Linkuj
 • Bookmarky.cz
 • Topodkazy
 • Topčlánky
 • Vybrali.sme
 • E-mail this story to a friend!
 • Print this article!

« »