Bubnování ve školkách

Bubnování s dětmi ve školce má svá specifika. Předškoláci potřebují střídat činnosti častěji, proto nebudeme jen bubnovat, ale i zpívat, tancovat, hrát si, vymyslíme vlastní píseň nebo si zkusíme zazpívat jako Indiáni, Eskymáci, Filipínci, Aboriginové, Afričané apod. Můžeme bubnovat venku, v tělocvičně, ve třídě, s rodiči, s učitelkami. Děti společné bubnování baví a získávají si vztah k hudbě, rytmice a hraní na hudební nástroje.

Na požádání vám zašleme několik návrhů programu, ze kterých si můžete vybírat. Velmi oblíbené jsou i společné bubnování rodičů a dětí. Během všech budeme procvičovat rytmiku, pracovat na společném prožitku, rozvíjet  improvizační schopnosti, získávat si pozitivní vztah k hudbě. Bubnování je mimo jiné i fyzická aktivita, při které dochází k propojování hemisfér.

 


Každý nemusí být virtuos, ale můžeme si společně zahrát.