Bubnování na dětských táborech

Bubnování je vhodná (dětmi i vedoucími nadšeně přijímaná) aktivita. Většinou se bubnuje venku, což má svou atmosféru. Zvuk sice trochu utíká, ale o to víc nás to nutí se na sebe naladit, vnímat jeden druhého. Děti jsou v tomhle výborné. Oblíbená témata jsou Indiáni, Afrika a pravěk, Cesta kolem světa, Piráti apod. – k tomu poslouží i jednoduché popěvky a tance, které zařazujeme. Jde o stmelovací aktivitu, která má svůj smysl sama o sobě. Např. kombinovat bubnování a rytmy se zvuky přírody apod.

Čas je čistě na organizátorech. Možné je cokoliv od 45 min. do jednodenního programu. Počítá se i s nadšnými bubeníky  z řad vedoucích. Výborná je  kombinace s melodickými nástroji, které vedoucí často na táborech mají. Drum Circle tak plynule přejde do jammu.

« »