firmy

Drum Circle je jednou z ideálních aktivit, která pomáhá stmelovat pracovní kolektiv, díky svým několika vlastnostem:

  • účastníci jsou postaveni během bubnování vedle sebe do jedné roviny a každý z účastníků, ať už hraje na velký buben, či malé chřestítko, má v celém orchestru svůj význam a všichni společně tvoří jeden hudební celek.
  • Drum Circle je formou mezilidské neverbální komunikace a učí účastníky využívat mimoslovních prostředků ke komunikaci i v běžném životě. Mimoslovní komunikace nejen zvyšuje efektivitu práce v týmu, ale zároveň pomáhá spolupracovníkům empaticky myslet a tím i vzájemně lépe vycházet.
  • navhneme pro vás hodinový, ale i jednodenní či víkendový program.

Kromě kolektivního významu DrumCircle na skupinu účastníků má obrovský přínos pro každého zapojeného jedince. Bubnování pomáhá prokazatelně odbourat stres a napětí. Rytmus stimuluje mozkovou aktivitu a díky kombinaci všech vlivů, které DrumCircle přináší, se mozek účastníků přepíná do režimu Alfa. V tomto režimu je mozek schopen efektivně využívat lidského podvědomí, což se projevuje lepší soustředěností a vyšší kreativitou. Používáme výhradně špičkové perkusní nástroje firmy REMO.