neziskové organizace

Bubnování v neziskových organizacích je různé, stejně jako organizace samy. Jinak vypadá DrumCircle s hluchoslepými, jinak s tělesně znevýhodněnými. Spojuje je ale neopakovatelný hudební zážitek!

Centrum SÁMOVKA spolupracuje s Petrem Šušorem již třetím rokem. V roli facilitátora Petr vede pravidelné drum circly pro skupinu dospívajících z dětských domovů, kteří jsou zapojeni do vzdělávacího a socializačního programu SOS18 – Příprava na samostatný život. Sami dobře víme, jak nelehké je tuto věkovou skupinu zaujmout a motivovat. O to větší máme radost, že se to Petrovi daří.

Do náročného programu projektu vnesl cenný prvek. Každému, kdo usedne do magického kruhu bubnů, jeho rytmus zprostředkuje výjimečný prožitek, kdy právě on se stává důležitou a zcela jedinečnou součástí celku. Tuto svou jedinečnost může vyjádřit v naprosto svobodném hudebním či hlasovém projevu, může se však také jen nechat vést energií, která je čistá, prosta konfliktů – to je ve svém důsledku nejen uvolňující ale současně velmi posilující.

Téměř rok u nás Petr vede také pravidelné týdenní pohybové a hudební dílny pro děti z Klokánku. Petrovy dílny jsou naplněny kreativitou, která podněcuje dětskou fantazii, přináší radost z rytmu, z pohybu, poznání i následného prožitku. Děti se učí malými postupnými krůčky přijímat sebe sama, učí se vzájemnému laskavému kontaktu i respektu k sobě navzájem, ke svému okolí, k přírodě, k životu.
Děkujeme Petrovi, že vstoupil do našeho kruhu…..

Tým Centra SÁMOVKA

Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské

Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské