video

YouTube Preview Image

Ukázka bubnování na výrobky firmy FinTherm Praha – KWH Pipe, a.s..

A informace pro budoucí klienty: takhle zabubnuju i na televize, kýble, mobilní telefony, pleny, psí konzervy apod.


YouTube Preview Image


YouTube Preview Image